Diensten / Tracks

Een Performance track is een programma dat bestaat uit een combinatie van offline en online leren. Afhankelijk van de gewenste impact bepalen we samen de beste combinatie. Hieronder staan vier voorbeelden van Performance tracks die we samen met klanten hebben uitgevoerd.

De track Forces to Sell lichten we uitgebreid toe op een aparte website: www.forcestosell.nl

Forces to Sell

Verkopen voor niet-verkopers. Een programma dat leidt tot omzetverbetering door helderheid over verwachtingen in het commerciële proces, een positievere mindset ten aanzien van verkopen en versterkte commerciële vaardigheden.
Impact op: omzet, klanttevredenheid, cross-sell.

Forces to Communicate

Een programma dat is gericht op de interne communicatie, cultuur en samenwerking. De gelegenheid om uit te zoeken waar je persoonlijke en professionele kracht ligt. Wil je de beste in je vak worden (specialist), wil je leidinggeven (manager) of wil je commercieel ontwikkelen (accountmanager)?
Impact op: instroom, doorstroom en uitstroom.

Forces to Lead

Een aanpak om alles dat met leidinggeven en managen heeft te maken te ontwikkelen. Van visie ontwikkelen tot constructief gesprekken sturen. Met meer plezier en resultaat waarde toevoegen aan jouw team.
Impact op: productiviteit, medewerkertevredenheid.

Forces to Perform

Klussen klaren. Als je als team een project voor een klant voor elkaar wilt krijgen, moet je als team krachtige eenheid vormen. Dat vraagt focus op een gezamenlijk doel, afspraken vastleggen en elkaar aanspreken op gedrag en resultaten.
Impact op: productiviteit, marge op projecten.

We starten een Performance track met het maken van een analyse. Welke impact is gewenst? In co-creatie stellen we vervolgens samen een plan van aanpak op. Daarin liggen de doelen vast en hebben we een keuze gemaakt voor de beste combinatie van maatwerk interventies. Weten welk effect een (maatwerk) Performance track heeft op resultaten? Vraag een gesprek aan!