10 februari 2017

Diensten

We doen iets met mensen in organisaties. We starten met het maken van een analyse en geven advies over wat er nodig is om te groeien. We helpen om de manier van leren en samenwerken anders in te richten, zodat de groei ook wordt gerealiseerd: dit noemen we een academie. We excelleren in performance tracks: deze bestaan uit een combinatie van alles wat nodig is om de gewenste resultaten te behalen. Hieronder staan vier voorbeelden van performance tracks en de impact die ze kunnen hebben.

‘Verkopen voor niet-verkopers’

Verkopen voor niet-verkopers. Een programma dat leidt tot omzetverbetering door helderheid over verwachtingen in het commerciële proces, een positievere mindset ten aanzien van verkopen en versterkte commerciële vaardigheden.
Impact op: omzet, klanttevredenheid, cross-sell.

‘PERSONAL & PROFESSIONAL POWER’

Een programma waarin je gelegenheid krijgt om uit te zoeken waar je persoonlijke en professionele kracht ligt. Wil je de beste in je vak worden (specialist), wil je leidinggeven (manager) of wil je commercieel ontwikkelen (accountmanager)?
Impact op: onverwachts en ongewenst verloop, medewerker tevredenheid en motivatie.

‘YOUNG PROFESSIONALS’

Een aanpak om jong talent te binden, boeien en versneld te ontwikkelen. Daarmee voegen ze sneller met meer plezier en resultaat waarde toe.
Impact op: declarabiliteit, uurtarief, medewerkertevredenheid.

‘SAMENWERKEN’

Als de grens van groei wordt bepaald door het team, helpt het om van je team een krachtige eenheid te maken. Focus op een gezamenlijk doel en elkaar aanspreken op gedrag en resultaten.
Impact op: productiviteit, marge op projecten.

We starten een performance tracks altijd met het maken van een analyse van het waarom, wat en hoe van de gewenste groei. Op welke KPI’s is impact gewenst? In co-creatie stellen we vervolgens samen een plan van aanpak op. Daarin liggen de doelen vast en hebben we een keuze gemaakt voor de beste combinatie van maatwerk interventies. Weten welk effect een (maatwerk) performance track heeft op resultaten? Vraag een gesprek aan!