Focus op dé groei-skills voor toekomstgerichte persoonlijke ontwikkeling


“Artificial Intelligence is hot. Dus verschijnen er checklists, blogs en artikelen over. Ik schreef een stuk over waarom persoonlijke ontwikkeling door de opkomst van technologie zoals A.I., relevanter is dan ooit.”  – Hans Roseboom

In dit blog maak ik duidelijk:

  • Waarom de technologische ontwikkelingen jouw organisatie dwingen om nú aan de slag te gaan met persoonlijke ontwikkeling

  • Welke ontwikkeling moeten we als mensen maken en welke soft skills zijn in de toekomst nodig?

  • Hoe kun je daar zelf, binnen jouw team of organisatie, mee starten?

 


Waarom dwingen de technologische ontwikkelingen jouw organisatie om nú aan de slag te gaan met persoonlijke ontwikkeling?

Het korte antwoord is: omdat de technologische ontwikkelingen sneller gaan dan de ontwikkeling van ons als mens. We raken hopeloos achter!


 

We leven in een VUCA-wereld. Deze vier letters staan voor Volatiel, Onzekerheid, Complex en Ambiguïteit. Dat betekent in feite dat we niet precies weten wat ons te wachten staat en dat wat ons te wachten staat, moeilijk en complex is. Bovendien kan dat morgen weer veranderen.

 De gevolgen hiervan zien we terug in drie omgevingsfactoren: ecologie, demografie en technologie. We ondervinden steeds meer de gevolgen van spanningen tussen economie en ecologie.

We putten de aarde uit. En de dag in het jaar waarop we alles wat de aarde kan missen hebben verbruikt, valt steeds eerder in het jaar. Het verlangen naar ongebreidelde groei, maakt op steeds meer plekken plaats voor een verlangen naar duurzame oplossingen. In veel sectoren vraagt dat om nieuwe verdienmodellen en dus ook om een andere manier van denken.

In Nederland krijgen we demografisch gezien steeds meer last van de dubbele vergrijzing. Er is een groeiend aantal ouderen, die bovendien steeds ouder worden. Dit in combinatie met de gemiddelde daling van het geboortecijfer leidt tot een nieuwe verhoudingen op de arbeidsmarkt. Er ontstaat arbeidsmarktkrapte, die in sommige sectoren (zorg, onderwijs) al enorm groot is. Hoge werkdruk en burn-outklachten zijn het gevolg hiervan.

Tenslotte de technologische veranderingen. Door toenemende automatisering, Artificial Intelligence en digitalisering verandert de wereld voor werkenden. Oude banen veranderen of verdwijnen en er komen nieuwe banen bij.

De organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OECD) laat in onderzoek zien dat de komende 15 tot 20 jaar 14% van de werkgelegenheid gaat verdwijnen als gevolg van digitalisering en automatisering. Dit houdt in dat er van de 10.000.000 arbeidsplaatsen die we (Q3 2020) in Nederland hebben, er afgerond 1.500.000 banen zullen verdwijnen.

Zij die momenteel in de schoolbanken zitten, leren voor een baan die in 2040 wellicht niet meer bestaat. Daarnaast zal 32% (circa 3.400.000) van de banen ingrijpend veranderen a.g.v. technologie.

Zij die momenteel in de schoolbanken zitten, leren voor een baan die in 2040 wellicht niet meer bestaat. Tegelijkertijd is er momenteel geen onderwijs voor de banen van de toekomst. Dit benadrukt de zorgelijke kloof tussen onderwijs en de vraag op de arbeidsmarkt.

Technologie heeft ook impact op ons individuele gedrag. Het is duidelijk dat we onszelf steeds gemakkelijker kunnen wegstoppen achter een scherm. Van je laptop, tablet TV of telefoon ‘The Information Age’ heeft plaats gemaakt voor ‘The Age of Engagement’.

Jonge kinderen besteden gemiddeld honderd minuten per dag aan digitale media. 20% van hen zelfs meer dan drie uur per dag. Jongeren tussen de 16-25 jaar zitten op het wereldwijde gemiddelde van zo’n 7 uur per dag. Wij Nederlanders besteden gemiddeld zo’n 5,5 uur per dag achter een scherm, verdeeld over TV, computer, tablet en telefoon. Hiermee blijft Nederland ver achter op het wereldwijde gemiddelde van 7 uur schermtijd. (Cijfers uit onderzoek van TEAM LEWIS in samenwerking met marktonderzoeksbureau GWI).

Dat heeft nogal effecten. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat overmatig beeldschermgebruik negatief samenhangt met zelfbeeld, prosociaal gedrag, schoolprestaties, en psychosociaal welbevinden. Ook lijkt het samen te hangen met depressie en agressie.

Euh… nog andere gevolgen? Zeker! Te veel tijd doorbrengen achter een scherm is onder andere gerelateerd aan sociale problemen, oogproblemen, slaapproblemen, motorische problemen en overgewicht.

Dit betreft slechts de gevolgen van overmatig schermgebruik, waarbij sociale media strijden om je aandacht, zonder rekening te houden met de effecten van kunstmatige intelligentie (AI). AI gaat alleen nog maar beter worden in het gevecht om onze aandacht. Sterker nog, dit zal zo ver gaan dat het niet meer gaat om jouw aandacht, maar om jouw intimiteit. AI gaat de plek innemen van dierbare en persoonlijke relaties. Het gevecht om jouw intimiteit is begonnen.

Klein voorbeeld: er is een integratie tussen Snapchat en ChatGPT (My AI). Deze is erop gericht om als extra vriend te fungeren. Het idee is dat we naast de chats met familie en vrienden ook elke dag met AI connecten. My AI is namelijk 24/7 beschikbaar. En jij mag raden wie beter weet waar jij behoefte aan hebt en wat je prettig vindt om te horen of te zien.

De ontwikkeling van AI gaat zo snel dat we eigenlijk niet goed meer weten wat AI wel en niet kan. De voorspellingen lopen achter, AI kan tot een factor vier iets eerder dan dat wij denken (wij denken over 4 jaar, maar AI kan het al binnen een jaar).

Ik ben van het jaar 1973 en was van mening dat goed wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkeling de wereld van werk vooruit zou helpen. Inmiddels zie ik dat alle ontwikkelingen (economisch, demografisch en technologisch) sneller gaan dan wij als mensen bij kunnen houden.

Begrijp me goed: ik ben daarvoor! We hebben het nodig, het gaat de wereld beter maken.

Maar dat gaat alleen als we ook de verbinding met elkaar houden en we ons als mensen mee blijven ontwikkelen. Dit zijn we aan het kwijtraken. We hebben een inhaalslag nodig op het gebied van de ontwikkeling van menselijke vaardigheden (soft skills).


Welke ontwikkeling moeten we als mensen maken en welke soft skills zijn in de toekomst nodig?

Het korte antwoord: alle skills op het gebied van zelfbewustzijn, kritisch denken, samenwerking met anderen, creativiteit en moed.


Voordat ik dit verder toelicht, maken we eerst een tussenstap naar de Verenigde Naties. Het is goed om te snappen dat we een wereldwijd orgaan hebben van landen die zich hebben verenigd om zinnige dingen met elkaar te bespreken aangaande onze wereld. Oftewel de Verenigde Naties. Als stip op de horizon hebben zij de SDG ontwikkeld.

17 doelstellingen voor het jaar 2030, om te komen tot een betere wereld. Voorbeelden van die doelen zijn……. Geen armoede, geen honger, goede gezondheid en welzijn, kwaliteitsonderwijs, gendergelijkheid, schoon drinkwater & sanitair, betaalbare duurzame energie, eerlijk werk en economische groei, industrie innovatie & infrastructuur, ongelijkheid verminderen, duurzame steden & gemeenschappen, verantwoorde consumptie en productie, klimaatactie, leven in het water, leven op het land, vrede justitie & sterke publieke diensten, partnerschap om doelstellingen te bereiken

Ik heb slecht nieuws: we lopen hopeloos achter, we gaan het niet halen.

Hoe komt dat?

NIET omdat we het technisch gezien niet aankunnen. De Technologie is er al, of is in de maak. We hebben de afgelopen decennia goed geïnvesteerd in de ‘outside’ wereld.

Maar we moeten dat nu aanvullen met een complement of een aanvullend ‘inside’ perspectief. We moeten investeren in onze innerlijke wereld.

Het probleem is Human Development: wij passen ons niet aan.

Wij eten vlees, vliegen naar onze vakantiebestemmingen, houden ons vast aan wat we hebben, kiezen niet voor politici die willen investeren in groene energie, gebruiken drogredenen als ‘als wij geen olie meer leveren, doen andere oliemaatschappijen het’, etc.

Zoals Andrew Bovarnick het zegt: 30 jaar lang dacht ik dat we met technologie de wereld gingen redden. Maar ik zat fout. De grootste problemen die we hebben zijn Egoïsme, Hebzucht en Apathie…


 De grootste problemen die we hebben zijn Egoïsme, Hebzucht en Apathie…

Daar moeten we mee aan de slag!!


Inner Development Goals is een non-profit organisatie voor inner development. Zij doen onderzoek naar de belangrijkste skills die ons gaan helpen om een zinvol en duurzaam leven op te bouwen, in lijn met de SDG van de UN.

Zij geven aan dat de belangrijkste skills die we nodig hebben om de SDG te behalen de volgende zijn:

Being – Relationship to self

  • Innerlijke compas, authenticiteit en integriteit, openheid en leermindset, zelfbewustzijn en leren om in het hier en nu te zijn)

Thinking – Cognitieve skills

  • Critical thinking, omgaan met complexiteit, perspective skills, sense making, langere termijn denken en visie ontwikkelen

Relating – Caring for others and the world

  • Waarderen, connecten, nederigheid, empathie en compassie

Collaboration – Social skills

  • Communication, co-creation, inclusive mindset & intercultureel kunnen denken, vertrouwen kunnen winnen en anderen kunnen enthousiasmeren

Acting – Enabling change

  • Moed, Creativeit, optimisme en doorzettingsvermogen

Dit moet je natuurlijk in de eerste plaats zelf doen – je moet elke mogelijkheid aangrijpen om jezelf te ontwikkelen en deze skills onder de knie te krijgen. ‘Veel en veel beter dan dat je deze nu al beheerst. Maar waar, wanneer en hoe doe je dat?

Wat mij betreft altijd en overal. Thuis, in de gym, op de sportvereniging, met je vrienden, maar ook en vooral op je werk!


Hoe kun je daar zelf, binnen jouw team of organisatie mee starten?

Kort gezegd: elke dag, samen met collega’s, in de dagelijkse praktijk. 


Organisaties moeten het ontwikkelen van deze skills meer en beter gaan faciliteren.

Zij zijn de beste plek om hier NU mee aan de slag te gaan. Omdat het in de basis afgesloten community zijn, waar je veilig zou moeten kunnen ontwikkelen.

Het probleem op dit moment is dat we binnen organisaties te erg zijn gefocust op het goed uitvoeren van je werk. Er is onvoldoende ruimte om aan te geven wat je wilt leren en om elkaar te helpen in je professionele ontwikkeling op het werk. Hulp vragen en aangeven wat je zwakke punten zijn, wordt gezien als een teken van zwakte.

Mensen spenderen daarom tijd en energie om hun zwakke punten op het werk weg te moffelen en proberen zo goed mogelijk voor de dag te komen. Onzekerheden en beperkingen worden weggestopt en niet gedeeld.

Ze grijpen terug naar wat ze al kennen en focussen vanwege de werkdruk op de inhoud. Daardoor stopt de ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Ze voelen geen ruimte om te werken aan hun eigen ontwikkeling en vinden het te spannend om daar aan te beginnen.

Als gevolg daarvan zijn mensen onvoldoende in staat, om te dealen met de snelheid, onzekerheid, complexiteit en de ambiguïteit waarmee informatie en veranderingen op hen afkomt. Er is onvoldoende ruimte om aan te geven wat je wilt leren en om elkaar te helpen in je professionele ontwikkeling op het werk. Daardoor neemt de druk op werkenden alleen nog maar toe.

Dus… personal development rondom deze skills OP het werk. HOE?

NIET alleen door middel van trainingen. Ik heb een trainingsadviesbureau en verdien daar geld mee. Maar voor mij is de verbinding en de onderstroom in die trainingen veel belangrijker dan de vaardigheden die we aanleren.

Het geven van een losse training in een zaaltje is een verouderd model. Het risico is dat het beperkt blijft tot trucjes, zonder dat er daadwerkelijke verbetering optreedt, en dat de resultaten van de organisatie evenmin verbeteren.

Dat komt omdat het aanleren van skills vaak vanuit een oude manier van denken wordt opgezet: buiten het werk, voor een select gezelschap en op geplande momenten. Maar… zo leren wij mensen niet!

Je leert van een echte uitdaging, waarbij je vertrouwen en hulp krijgt van iemand. Wanneer je fouten mag maken, als je voorbeelden ziet en wanneer je mag experimenteren. Ontwikkelen als teamsport. Samen. Met collega’s, maar ook met klanten. Een leercultuur.

Een cultuur voor iedereen, waarin IEDEREEN (dus niet een select en exclusief gezelschap) ELKE DAG (dus alleen niet op geplande momenten), IN HET WERK (dus niet op een externe locatie of buiten het werk) aan het ontwikkelen is.

Je persoonlijk ontwikkelen betekent dat we veel beter begrip krijgen en hebben van hoe we in elkaar steken. Wat we denken, hoe we voelen en wie we zijn. Dat gaat verder dan je hersenen. Het gaat ook om de spanning in je buik die voelt bij iets nieuws. Of de pijn die je ervaart als je liefdesverdriet hebt. Dat zit niet in je hoofd, maar in je hele lijf en je bewustzijn.

 Daar zit ons onderscheidend vermogen als mens. Dat is wat ons uniek maakt. Nu nog van elkaar, maar straks ook nog t.a.v. van alle technieken die ontwikkeld gaan worden. 

 Als je daar niet mee aan de slag gaat, worden we zombies. Raken we uit contact. Met onszelf en met elkaar. Persoonlijke ontwikkeling is keihard nodig, omdat we anders achterraken.

Omdat ons economisch model is uitgewerkt, we demografisch ondersteboven liggen en we de technologische ontwikkelingen niet kunnen bijbenen.

 

Dus aan de slag met persoonlijke ontwikkeling binnen organisaties!
En doe je het niet voor het bedrijf of voor jezelf?
Doe het dan in ieder geval voor onze kinderen